Od prve pojave elektriciteta po do Teslinog otkrića prenosa električne energije prošlo je skoro 2.000 godina. Danas je teško zamisliti život bez električne energije. Na direktan ili indirektan način svi smo postali ovisnici o električnoj energiji.

Da bi električna energija došla do domaćinstava ili industrijskih objekata, potreban je ogroman proces i ulaganja. Danas su proizvodnja, prenos i distribucija električne energije postali dio nauke, širom svijeta se obrazuju inžinjeri elektrotehnike, elektrotehničari i električari koji imaju za cilj da obezbjede neprestano napajanja kupaca električnom energijom i napredak na polju elektroenergetike.

Sa školovanim i profesionalnim kadrom spremni smo za poslovnu saradnju na polju elektroenergetskih instalacija u komercijalnim, stambenim i industrijskim objektima.

Usluge električnih instalacija

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih, kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.

Upalite svjetlo! Angažujte nas.

Sa školovanim i profesionalnim kadrom spremni smo za poslovnu saradnju na polju elektroenergetskih instalacija
u komercijalnim, stambenim i industrijskim objektima.

Usluge

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih,
kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.