Početak radova na izgradnji stambenog kompleksa Lebenswelt Aigen Salzburg

Početak radova na izgradnji stambenog kompleksa Lebenswelt Aigen Salzburg

Otvaranje Austrijskog tržišta.

Početkom mjeseca Aprila započeli su radovi na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa Lebenswelt Aigen u Salzburgu.

Dinalsa d.o.o. Sarajevo je zajedno sa svojim partnerom Elektro Schartner GmbH angažovana na izradi električnih instalacija.

Planiranom dinamikom završetak radova je predviđen za Juli 2017. godine.

20.05.2016. | 22:44