Rekonstrucija svlačionica i mokrog čvora u FIS-u

Rekonstrucija svlačionica i mokrog čvora u FIS-u

JU Centar za sport i rekraciju Sarajevo

U četvrtak,dana 10.09.2015. godine,počeli su radovi na I fazi sanacije svlačionica u JU Centra za sport i rekraciju,Mis Irbina 10/2.

Radovi podrazumjevaju kompletnu zamjenu vodovodne i kanalizacione mreže,rasvjetnih tijela i pratećih elektroinstalacija,ugradnju novih keramičkih pločica i ostalih radova.

 

Rok za završetak I faze radova je 20 dana.

11.09.2015. | 14:52