Imajte i Vi. Naša misija je Vaš uspjeh!

Navodimo referentnu listu naših najvećih korisnika radova i usluga, s kojima već godinama uspješno sarađujemo:

Veleprodajni centar d.o.o. Sarajevo
Hydrogroup d.o.o Sarajevo
M.D.I. d.o.o. Sarajevo
Konzum d.o.o Sarajevo
Kozmo d.o.o Sarajevo
Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Lora d.o.o. Sarajevo
Petprom d.o.o. Sarajevo
Postbank BH d.d. Sarajevo
BH Telecom d.d. Sarajevo
Sefo d.o.o. Sarajevo
Elektroprenos/Elektroprijenos
Bosne i Hercegovine a.d. Banja Luka
Grafotisak d.o.o. Grude
Grafomerc d.o.o. Sarajevo
Privredna banka d.d. Sarajevo
Intraffico d.o.o. Sarajevo
Osdin d.o.o. Sarajevo
Printex d.o.o. Sarajevo
Općina Novi Grad
Općina Novo Sarajevo
Općina Ilidža
Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo
Civilna zaštita Kantona Sarajevo
Strabag d.o.o. Sarajevo
Uzor s.t.r. Sarajevo
Aquareumal d.o.o. Fojnica
Hoteli Ilidža d.d. Ilidža
Robot d.o.o. Sarajevo
Merceri d.o.o. Sarajevo
Eman d.o.o. Sarajevo
Mašinski fakultet u Sarajevu
Druga gimnazija Sarajevo
Druga osnovna škola u Hrasnici
Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke
Institut za istoriju Sarajevo
Cimos TMD CASTING d.o.o. Zenica, Upravna zgrada Zenica
Krima d.o.o. Neum, Grand hotel Neum
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Dalting d.o.o. Sarajevo
JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo
Artur d.o.o Sarajevo
Šola d.o.o. Tomislavgrad, PJ Sarajevo
Opća bolnica Abdulah Nakaš u Sarajevu
Hilti systems BH d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka grada Sarajeva
Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
VF komerc d.o.o. Sarajevo
TPDC Rajlovac Sarajevo
Basket d.o.o. Sarajevo
Interming d.o.o. Sarajevo
Cesars d.o.o. Mostar
elux BiH d.o.o. Sarajevo
LTV d.o.o. Sarajevo
Vinojug d.o.o. Sarajevo
AM Prima company d.o.o. Sarajevo
Planet obuća d.o.o. Sarajevo
Wink sport d.o.o. Sarajevo
Teleoptik d.o.o. Sarajevo
JU KSIRC Ilidža
Šetas d.o.o. Sarajevo
Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo
Xylon corporation d.o.o. Sarajevo
A3 d.o.o. Široki Brijeg
Druga kuća d.o.o. Sarajevo
Ibes d.o.o. Sarajevo
Farex d.o.o. Tešanj
Bahen gradnja d.o.o. Sarajevo
Kompas d.o.o. Sarajevo
Maher d.o.o. Sarajevo
EOS Matrix d.o.o. Sarajevo
JU Međunarodni centar za djecu i omladinu,Sarajevo
BASF Construction Chemicals BH d.o.o. Sarajevo
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu
Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu
Netz d.o.o. Gradačac