Instalacije grijanja su vitalni dio svakog objekta. Funkcionalnost instalacije se temelji na detaljnoj pripremi, s posebnim akcentom na sigurnost. Globalne promjene imaju veliki uticaj i na energetski sektor, svakim danom se nastoji smanjiti eksploatacija energetskih resursa, potičući korištenje obnovljivih izvora energije.

Danas su najviše u primjeni sistemi centralnog grijanja na vlastit pogon, koristeći ugalj, plin, pelet ili ostale biomase ili standardizovani priključci na gradsku plinsku mrežu.

Sistemi grijanja korištenjem solarne energije u vrijeme ekonomske krize nailaze na sve veću upotrebu. Sistemi razvoda toplote u komercijalnim, stambenim i industrijskim objektima su naša specijalnost u kojoj smo se godinama usavršavali. Kombinujući naše iskustvo, znanje i vještine, uz korištenje najkvalitetnijih materijala i opreme predstavlja garanciju Vašeg zadovoljstva.

Usluge instalacija grijanja

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih, kao i na izvođenju istih radova na mrežama distrubucije.

Odvrnite grijanje! Angažujte nas.

Sa školovanim i profesionalnim kadrom spremni smo za poslovnu saradnju na polju termoinstalacija
u komercijalnim, stambenim i industrijskim objektima.

Usluge

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih,
kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.