Svaki građanin Evropske unije troši direktno ili indirektno 4.000 litara vode dnevno. Sagledavajući i ostale činjenice nije teško zaključiti kolika je potreba za pitkom vodom u domaćinstvima ili objektima raznih namjena. Danas na svim svjetskim građevinskim fakultetima postoje odsjeci i instituti za hidrotehniku. Hidrotehnika je oblast u koju spadaju projektovanje i građenje vodovodnih objekata, sistema za regulisanje vodovodnih tokova i sistema za prečišćavanje voda, sa posebnim akcentom na očuvanju prirode i okoliša.

U oblast hidrotehnike spadaju i hidroinstalacije. Sve ono što ulazi u domenu hidroinstalacija, kao posebnog građevinskog sektora jesu i sistemi dovoda pitke vode i sistemi odvoda otpadnih voda.

Da bi hidroinstalacija i prateća oprema bila funkcionalna i vizuelno prihvatljiva, prije svega potrebno je izvršiti analizu i pripremu terena. U saradnji sa našim dobavljačima spremni smo Vam ponuditi i ugraditi najkvalitetniju opremu.

Usluge vodoinstalacija i kanalizacije

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih, kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.

Zavrnite ventil! Angažujte nas.

Sa školovanim i profesionalnim kadrom spremni smo za poslovnu saradnju na polju hidroinstalacija
u komercijalnim, stambenim i industrijskim objektima.

Usluge

Osposobljeni smo za izvođenje radova na objektima svih vrsta i namjena, poslovnih, stambenih, industrijskih i sportskih,
kao i na izvođenju istih radova na mrežama distribucije.