Pobjednici tendera Kliničnog centra Univerziteta u Sarajevu

Usluge izrade unutrašnje hidrantske mreže

Generalni direktor KCUS-a, prof.dr. Damir Aganović, dana 24.09.2014. godine, donio je odluku o rezultatima okončanog konkuretskog postupka javne nabavke (18/14) za dodjelu ugovora za usluge izrade unutrašnje hidrantske mreže u objektima Klinike za psihijatriju i Kliničkoj apoteci.

Za najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge izrade unutrašnje hidrantske mreže u objektima Klinike za psihijatriju i Kliničnoj apoteci izabrana je firma Dinalsa d.o.o. Sarajevo.