Novosti

Nastavak radova na uređenju pješačkog platoa

Naime, Općina Centar je 9. februara zaprimila saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, a 3. marta imenovano je i lice koje će u ime Zavoda pratiti izvođenje radova, što je bio i jedan od preduslova za uvođenje izvođača u posao.  Također je pribavljena i saglasnost Komisije za zaštitu kulturno historijskih spomenika BiH, budući da se lokacija nalazi u zoni obuhvata Historijskog urbanog krajolika (HUK)

Otvoren rekonstruisani most Festina Lente

Projekat rekonstrukcije finansirala je Općina Centar koja je u budžetu za ovu namjenu obezbijedila 400.864 KM. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je glavni projekat rekonstrukcije mosta izradila projektantska firma „TZI –Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo. Dio sredstava u iznosu od 50.000 maraka obezbijedila je Gradska uprava Grada Sarajeva.