Početak radova na mostu Festina Lente

Tokom proteklih godina došlo do je oštećenja konstrukcije mosta.

Na veliko zadovoljstvo stanovnika centralne gradske općine danas su započeli radovi na rekonstrukciji mosta „Festina Lente“ koji spaja dvije obale Miljacke, odnosno Akademiju likovnih umjetnosti sa Ulicom Radićeva.

Projekat rekonstrukcije mosta „Festina Lente“ u cjelosti finansira Općina Centar koja je u budžetu za ovu namjenu obezbijedila 400.864 KM. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je glavni projekat rekonstrukcije mosta izradila projektantska firma „TZI –Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo.