Početak radova na izgradnji stambenog kompleksa Lebenswelt Aigen Salzburg

Otvaranje Austrijskog tržišta

Početkom mjeseca Aprila započeli su radovi na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa Lebenswelt Aigen u Salzburgu.

Dinalsa d.o.o. Sarajevo je zajedno sa svojim partnerima angažovana na izradi električnih instalacija.

Planiranom dinamikom završetak radova je predviđen za Juli 2017. godine.