Rekonstrucija svlačionica i mokrih čvorova u FIS-u

JU Centar za sport i rekraciju Sarajevo

U petak, dana 11.09.2015. godine,počeli su radovi na I fazi sanacije svlačionica u JU Centra za sport i rekraciju,Mis Irbina 10/2.

Radovi podrazumjevaju kompletnu zamjenu vodovodne i kanalizacione mreže,rasvjetnih tijela i pratećih elektroinstalacija,ugradnju novih keramičkih pločica i ostalih radova.

Rok za završetak I faze radova je 20 dana.