Sanacija PTZ Elektrodistribucija Sarajevo

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.

Početak radova na adaptaciji poslovno tehničke zgrade Elektrodistribucije Sarajevo zakazan je u srijedu 04.03.2015. godine. Radovi će se izvoditi uz saradnju sa firmama Osdin d.o.o. i MDI d.o.o. iz Sarajeva.

Završetak radova predviđen je 03.06.2015. godine.