Uređenje enterijera zgrade Elektrodistribucije Sarajevo.

Investitor radova Elektroprivreda d.d. Sarajevo.

Zgrada Elektrositribucije je izgrađena 70-tih godina proslog stoljeća i sve do danas služila je za smještaj adminisrativnog kadra Elektrodistribucije Bosne i Hercegovine. Zgrada je pretrpjela velika oštećenja uslijed i ratnih dešavanja Bosni i Hercegovini,i neposredno nakon rata doživjela prvu sanaciju.

Nakon skoro 20 godina,dana 15.07.2015. godine okončana je i druga sanacija ove zgrade ukupne površine 6500 m2.

Glavni dobavljač radova na sanaciji zgrade Dinalsa Sarajevo,sa partnerima MDI d.o.o.,koji je bio zadužen za montažne i molerske radove i Osdin doo koji je bio zadužen za sanaciju hidroizolacije ravnog krova.

Radovi su okončani nakon 120 dana i objekat je poprimio novi enterijer prilagođen modernom načinu poslovanja.