Završeni radovi na dogradnji Doma zdravlja u Zenici

Investitor radova JU Dom zdravlja Zenica

Tehničkim pregledom objekta u ponedeljak 10.08.2015. godine i konačnom primopredajom okončani su radovi na dogradnji Poliklinike u sklopu Doma zdravlja u Zenici.

Dinalsa je izvodila građevinsko zanatske i instalaterske radove. Na projektu je bilo angažirano 25 ljudi različite struke i kvalifikacija.Radovi su okončani u predviđenom roku i na zadovoljstvo obje strane.