Završeni radovi na uređenju javnih površina

Općina Novi Travnik

Dana 11.12.2015. godine okončani su radovi na sanaciji asfaltnih puteva i trotoara u ulici Ruđera Boškovića u Novom Travniku.

Radovi su se odvijali u više faza.Riješen je problem odvođenja kišnice,urađena je nova tamponka,asfaltna podloga i trotoari.

Vrijednost investije je iznosila 33.000,00 KM.

Dinalsa d.o.o. Sarajevo je bila generalni izvođač radova.